Foto di Gentiana asclepiadea, Genziana asclepiadea, Genziana di Esculapio,
eseguite sul Monfenera il 20 Agosto 2012



Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Foto di Gentiana asclepiadea, Genziana asclepiadea, Genziana di Esculapio,
eseguite al passo Cereda TN il 08 Settembre 2015


Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta

Gentiana asclepiadea, Genziana di Esculapio
Foto Gianni Desti Baratta


|   Foto storiche   |   Foto di Natura  |