Foto di Lamium purpureum, Falsa ortica purpurea eseguite a Possagno il 03 Aprile 2011
Lamium purpureum, Falsa ortica purpurea
Foto Gianni Desti Baratta

Lamium purpureum, Falsa ortica purpurea
Foto Gianni Desti Baratta

Lamium purpureum, Falsa ortica purpurea
Foto Gianni Desti Baratta

Lamium purpureum, Falsa ortica purpurea
Foto Gianni Desti Baratta


|   Foto storiche   |   Foto di Natura  |