Foto di Cuscuta epithymum, Cuscuta epitimo, eseguite sul Monfenera il 27 Giugno 2011Cuscuta epithymum, Cuscuta epitimo
Foto Gianni Desti Baratta

Cuscuta epithymum, Cuscuta epitimo
Foto Gianni Desti Baratta

Cuscuta epithymum, Cuscuta epitimo
Foto Gianni Desti Baratta

Cuscuta epithymum, Cuscuta epitimo
Foto Gianni Desti Baratta

Cuscuta epithymum, Cuscuta epitimo
Foto Gianni Desti Baratta

Cuscuta epithymum, Cuscuta epitimo
Foto Gianni Desti Baratta


|   Foto storiche   |   Foto di Natura  |