Foto di Asperula taurina, Stellina cruciata, eseguite sul Monfenera il 27 Aprile 2012Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta

Asperula taurina, Stellina cruciata
Foto Gianni Desti Baratta


|   Foto storiche   |   Foto di Natura  |